CRM-projektit saattavat poiketa toisistaan palveluntarjoajasta riippuen. Listasimme tärkeitä eroja sekä muita seikkoja huomioitavaksi ennen projektin aloittamista.

Me Limellä pyrimme auttamaan yrityksiä ja järjestöjä koko heidän CRM-matkansa läpi. Halutessasi voimme huolehtia puolestasi aivan kaikesta, tarjoten asiantuntijoidemme apua kehitysvaiheesta toteutukseen ja tukeen asti. CRM-projekteja voidaan kuitenkin toteuttaa myös muilla tavoilla. Tässä kolme tärkeää eroavaisuutta CRM-järjestelmien välillä sekä muuta huomioon otettavaa ennen oman CRM-matkan aloittamista.

1. Onko apua ja tukea tarjolla? Jos, niin millaista?

Yksi pääasiallinen ero erilaisten CRM-projektien välillä on yrityksesi käyttöön saama asiantuntemuksen ja taidon määrä. On hyvä ottaa huomioon se, onko CRM-toimittajallasi aiempaa kokemusta vastaavanlaisista projekteista samalta toimialalta ja ovatko he tunnettuja alallaan. Tärkeää on myös tiedostaa se, tunteeko CRM-palveluntarjoaja oman järjestelmänsä läpikotaisin. Kun kaikki nämä näkökohdat ovat kohdallaan, voit saada CRM-järjestelmääsi huimia etuja.

Hyvän CRM-järjestelmän toteuttamisessa on kyse paljon muustakin kuin pelkästä ohjelmiston asentamisesta. Nimittäin liiketoimintasi tarvitseman avun ja tuen varmistaminen on avainasemassa positiivisen vaikutuksen saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvä CRM-järjestelmä laajentuu käsittämään muutakin kuin pelkän tekniikan, ulottuen myös järjestelmän toteutukseen sekä siihen liittyvän perehdytykseen. Tämän kaltaiset hienovaraiset, mutta hyvin olennaiset näkökohdat ovat todella menestyksekkään projektin takana! Näin ainakin olemme ymmärtäneet CRM-toimialalta hankkimamme yli 25 vuoden kokemuksen perusteella.


Menestyksekäs CRM-projekti

Mitkä ovat menestyksekkään CRM-projektin vaatimukset? Kokosimme kaikkein tärkeimmät opetukset lyhyeksi yleiskatsaukseksi.


2. Työskentelenkö yhden vai useamman toimittajan kanssa?

Jotkut CRM-toimittajat kehittävät ensiksi järjestelmänsä ja palkkaavat sitten erilaisia yhteistyökumppaneita tai jakelijoita toimeenpanemaan erilaiset projektit sekä johtamaan niiden toteutusta. Toisinaan prosessiin lisätään vielä muitakin palveluntarjoajia, erityisesti jos järjestelmätuki on ulkoistettu toiselle yritykselle.

Meillä on käytössä täysin vastakkainen lähestymistapa, joka yhdistää kaiken tehokkaasti. Uskomme olevan asiakkaidemme parhaaksi, että yksi ja sama CRM-toimittaja hallinnoi koko hankkeen, huolehtien kaikesta aina järjestelmänhallinnasta tukeen. Tämä tarkoittaa meidän olevan vastuussa jokaisesta prosessin vaiheesta, joten tiedät aina, keneen voit ottaa yhteyttä esittääksesi kysymyksiä tai tarvitessasi apua. Tämän toimintamallin ansiosta ei ole koskaan epäselvää, kuka on vastuussa mistäkin eikä sinua koskaan siirretä toiseen yritykseen saadaksesi tukea. Kuulostaa aika hienolta, vai mitä? Uskomme niin, ja siksi olemmekin valinneet tämän toimintamalliksemme.

3. Seuraavatko he liiketoimintaani?

Yksi merkittävä ero erilaisten CRM-projektien ja -toimittajien välillä on se, mitä projektin päättymisen jälkeen tapahtuu. Vastuullinen palveluntarjoaja varmistaa asiakkaaltaan, onko kaikki ajan tasalla, onko joitakin asioita mahdollisesti tarpeellista seurata ja onko järjestelmää mahdollista kenties kehittää pidemmälle.

Jotkut toimittajat pitävät CRM-projektia väliaikaisena asiana, joka ikään kuin katoaa projektin päättymisen jälkeen. Me kuitenkin ajattelemme että on tärkeää pysyä yhteydessä, seurata asiakkaitamme sekä jatkaa tarjoamalla lisäkehitysmahdollisuuksia, sillä asiakkaidemme tarpeilla on usein tapana muuttua. Suosimme pitkän aikavälin lähestymistapaa ja teemme mielellämme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa heidän yritystensä kasvaessa ja kehittyessä.

Tässä on joitakin peruseroja erilaisten CRM-toimittajien välillä sekä tapoja, joilla ne toteuttavat CRM-järjestelmiään. Jos perehdymme asiaan yksityiskohtaisemmin, huomaamme vieläkin suurempien erojen nousevan esiin.

Miltä sinä haluat CRM-projektisi näyttävän?