Aikooko yrityksesi valita CRM-järjestelmän? Eri vaihtoehtoja arvioidaksenne sinun ja kollegoidesi täytyy lähteä jostakin liikkeelle. Nämä seitsemän kysymystä antavat hyvän perustan päätökselle:

1. ”Miksi teemme tämän investoinnin?”

Voidaksenne tietää, mikä CRM-järjestelmä tulee sopimaan yrityksellenne parhaiten, sinun ja kollegoidesi tulee selventää itse investoinnin tarkoitus. Mitä haasteita järjestelmän tulee ensisijaisesti ratkaista? Mistä kenkä puristaa eniten? Tähän vastaaminen auttaa selvittämään sen, mihin järjestelmiin teidän kannattaa tutustua tarkemmin.

2. ”Mikä on CRM-järjestelmän tavoite?”

Varmistakaa asettavanne CRM-investoinnillenne eriteltyjä, mitattavia, suunnattuja, realistisia ja ajallisesti rajoitettuja tavoitteita. Tämä auttaa teitä huomaamaan, mitä toimintoja CRM-toimittajalla tulee olla, minkä lisäksi se helpottaa myös seurantaa ja investointilaskelmia.

3. ”Ketkä tulevat työskentelemään järjestelmän parissa?”

Jotta CRM-järjestelmällä aikaansaadaan tuloksia, täytyy sitä tietenkin käyttää. Miettikää siksi, ketkä tulevat työskentelemään uuden järjestelmän parissa ja varmistakaa, että he ovat mukana suunnittelun varhaisista vaiheista lähtien.


Haluatko lisää vinkkejä?
Lataa julisteemme siitä, kuinka onnistut CRM-projektissasi.


4. ”Mitkä toiminnot ovat tärkeitä käyttäjille?”

Määritellessänne tulevia käyttäjiä on aika alkaa miettiä myös toimintoja. Poimikaa tarvitsemanne asiat kirjoittamalla toivelistoja ja määritelkää sekä ”must have”- että ”olisi kiva olla” -toiminnot. Verratkaa sitten eri CRM-järjestelmiä tärkeimmistä tarpeistanne käsin. 

5. ”Miltä budjettimme näyttää?”

Myytti, jonka me usein Limellä kohtaamme on se, että CRM-järjestelmä olisi todella kallis. Järjestelmän hankinta tarkoittaa tietenkin investointia, kuten niin monet muutkin satsaukset. Mutta ennen pitkää se tulee maksamaan itsensä takaisin! Nucleus Researchin tutkimus (report 0128 [2014]) osoittaa, että saat takaisin keskimäärin kahdeksankertaisesti sen summan, jonka olet investoinut CRM-järjestelmään.

6. ”Antaako johtoporras täyden tukensa?”

Ennen kuin yrityksesi aloittaa CRM-projektin, on tärkeää, että johtoporras on siinä mukana. Osittain siksi, että investointi saa hyväksynnän ja myös siksi, koska johdon tulee toimia hyvänä esikuvana osoittaen, että tämä investointi on etusijalla. Silloin myös sen toteuttamisesta tulee paljon helpompaa.

7. ”Ketkä mukaan projektiryhmään?”

Projektiryhmä on monella tapaa avainasemassa CRM-investoinnin yhteydessä, ja on tärkeää, että avainhenkilöt ovat mukana jo aikaisessa vaiheessa. Aloittakaa miettimällä, miltä ryhmä voisi näyttää. Varmistakaa, että se sisältää jäseniä eri osastoilta, että henkilöt ovat sitoutuneita ja että ryhmä kokonaisuudessaan ei ole liian tekniikkapainotteinen. Sillä tavoin tulette kattamaan monenlaisia tarpeita ja saatte erilaisia näkökulmia koko prosessin ajan.

Kun sinä ja kollegasi olette vastanneet edellä esitettyihin kysymyksiin, teillä on hyvä perusta CRM-järjestelmää valitessanne. Kun tiedätte, missä olette ja minne haluatte mennä, sivupoluille eksymisen riski vähenee ja on todennäköisempää, että löydätte nopeammin oikean toimittajan.